"Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir." Günlük hayatta bunun aksini çokça müşahede ediyoruz. Bunu nasıl izah edersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat hazretleri her hasenatın menbaının iman olduğunu ifade ediyor. Tatbikatta anne-babaya gerekli hürmetin gösterilmemesinin altında yatan birinci sebep de “ahiret ve mizan” konusundaki iman zafiyetidir.

Avrupa kültürünün tesirinde kalan insanlarımızın birinci gayeleri dünya hayatını daha rahat geçirmek, her türlü zevki daha fazla tatmaktır. Onlar bu vehme kapılmakla bütün nazarlarını dünya hayatına dikmişler ve ahiretten gaflet etmişlerdir. Hâlbuki dünya ahiretin tarlasıdır. Ve âyet-i kerîmede de ders verildiği gibi “ahiret daha hayırlı ve bakidir.” O ebedî saadetin kazanılmasında esas olan iman ve salih ameldir. Salih ameller içerisinde de en faziletli bir ibadet, anne ve babaya hürmet etmek, hizmetlerini görmek, dualarını almaktır. “Cennet anaların ayağı altındadır.” hadis-i şerifi bu hakikati en veciz şekilde ders verir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...