Block title
Block content

"Onlara rızık olarak verdiğimizden bağışta bulunurlar." ayetinde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman İşaratu’l-İ’caz'da aynı örneği şöyle anlatır:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  “Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.”[1]

Sadakanın layıkı vecihle yapılabilmesi için bazı şartlar vardır:

- Sadaka verirken israf etmemek… Yoksa kendi muhtaç hâle gelir, verdiğinden dolayı kendini kınamaya başlar.

- Şundan alıp buna vermek şeklinde değil de kendi malından vermek.

- Minnet edip bir beklenti içine girmemek.

- “Verince fakir olacağım.” diye korkmamak.

- Sadece maldan tasaddukta bulunmamak, ilmen, fikren ve fiilen de sadaka vermek.

- Alan kişinin bunu sefahatte kullanmayıp nafakasında ve zarurî ihtiyaçlarda kullanması.

İşte bu nükteleri fehimlere ihsanda bulunmak, bu şartları hissettirmek için Kur'an “onlar tasaddukta bulunurlar” veya “onlar zekât verirler” demek yerine, “onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” demeyi tercih etti.

مِنْ in tercihinde israfın reddine işaret vardır. Çünkü bu ifade, baziyet bildirir.[2]

  وَمِمَّا nın öne alınması, kendi malından vermeye dikkat çeker.

رَزَقْنَا  "Rızık olarak verdik."

Bu ifade, minneti kesmeye işaret eder. Yani, “Veren Allah’tır, sen sadece vasıtasın.”

Rızkı verenin Allah olduğunun hatırlatılması, “Arşın sahibi azaltır diye korkma.” manasına bir işarettir.[3]

Neyi infak edeceklerinin belirtilmemesi, sadakanın ilim ve fikir gibi çeşitli şekillerde olabilmesine bakar.

 يُنفِقُونَ  "İnfak ederler"

Bu kelime "nafaka" kökünden gelmesi itibariyle, sadakayı alan kimsenin bunu nafakasında ve zarurî ihtiyaçlarında kullanmasına işaret eder.[4]

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/3.

[2] Yani, onlar bütün mallarını vermezler, mallarından verirler.

[3] Rivayete göre Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi’nin yanına varır. Bilal’in yanında bir miktar hurma vardır. Peygamberimiz “Ya Bilal, bu ne?” diye sorar. Bilal, “Bunu Size ikram için saklıyordum.” deyince Peygamberimiz şöyle der: “Bunun sana cehennem ateşinde bir duman olmasından korkmuyor musun? Ey Bilal, infak et, arşın sahibi azaltır diye korkma!” (Süyûti, Camiu's- Sağir, Hadis No: 1508)

[4] Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s. 84-85.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...