"Onların imân davalarını hikayedir. Bu cümlede davalarının reddine iki cihetle işaret edildiği gibi, davalarının takviyesine de iki vecihle ima edilmiştir." cümlesini ve davalarının takviyesi ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz ehl-i kitap cemaatleri, eskiden beri mü'miniz. Şimdi imandan geri kalmamıza imkân yoktur." gibi takviye edici bir delil tereşşuh ettiği gibi, cem'e râci olan zamirinden de "Bizler bir fert gibi değiliz, ancak muhteşem bir cemaatiz. Yalana tenezzül etmeyiz." gibi ikinci bir takviye daha çıkıyor."(1)

Ehl-i kitap imana davet edildiklerinde inkarlarına iki gerekçe öne sürüyorlar ki bu iki gerekçe güya onların küfrüne bir takviye niteliğindedir. Bu iki takviyeden birisi "Eskiden beri biz zaten sizin inandığınız şeylere inanıyoruz." demeleridir. Diğeri ise "Biz kalabalık bir cemaatiz, böyle kalabalık bir cemaatin batılda birleşmeleri mümkün değil." diyerek inkarlarında ısrar ediyorlar. Ayet latif üslubu ile bu iki takviyeye işaret ediyor, yani ayet onların küfür gerekçelerini ve dayanaklarını ifade etmiş oluyor.

Bahsin devamında ise bu iki dayanak noktalarının iç yüzü izah ediliyor ki onların Allah ve ahirete olan inançlarının boş ve yalan üzerine bina edildiği vurgulanıyor. Kuru kuruya "Allah’a iman ettim." demek yetmiyor, o imanın gereğini ve amelini de ifa etmek iktiza eder.

(1) bk İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 8. Ayetin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...