"Onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velâyet-i Ahmediye cihetindedir, nübüvvet itibarıyla değil." Peygamber Efendimizin vefatından sonra ümmeti ile görüşmesi neden velâyetiyle oluyor, risaleti devam etmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalet, yani peygamberlik, vahiy ve Peygamber Efendimiz (asm)'in zatı ile devam eden bir süreçtir. Risaleti besleyen, güçlü kılan, değerli ve üstün kılan şey vahiydir; vahiy kesilince doğal olarak risalet de kesilir. Vahiy ise Peygamber Efendimiz (asm)'in vefatı ile sona ermiştir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in ilanihaye yaşaması ve içimizde bulunması âdetullah açısından mümkün olmayacağına göre, vahiy ve risalet de onunla beraber sona ermek durumundadır.

Ama velayet yolu cadde-i umumi olduğundan, kıyamete kadar açıktır ve insanlar o yoldan gitmeye devam edecektir. Her ne kadar Peygamber Efendimiz (asm)'in risaleti kesilmiş olsa da velayeti kıyamete kadar devam edecektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...