"Onun için, perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbâniyeden çıktığını âşikâre göstermek için, sair eşya gibi zâhirî esbabı, hayattaki tasarrufât-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahlûktur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, kainatta her icraat ve işini, sebepler vasıtası ile görüyor. Bu sebeple kainatta her netice ve sonucun, bir sebep vasıtası ile olması Adetullahtandır. Yani; Allah’ın değişmez bir prensibidir.

Lakin sebepler adi ve basit iken, zahiren sebeplerden hasıl olan netice ve sonuçlar, gayet derecede mükemmel ve sanatlı oluyor. Böyle olmasının hikmeti ise; yani sebeplerin basit sebepten hasıl olan, neticenin mükemmel olması ise, insanın sebeplere takılıp neticeleri sebepten bilerek şirke ve şükürsüzlüğe gitmemesidir. Buna rağmen insanların ekserisi sebeplerin arkasında, Allah’ın kudret elini ve isimlerini göremiyor, ya şirke düşüyor ya da gafletle sebeplere perestiş ediyor.

Allah, insanların bu zaaf ve gafletini ortadan kaldırmak için, en büyük ve umumi nimetlerine, kuvvetli ve kalın sebepleri takmamış. Bu büyük ve umumi nimetlerin en birincisi de; varlık ve hayattır. Allah bu iki nimetin gönderilme vasıtaları olan sebepleri, görünmeyecek kadar şeffaf ve adi olarak tayin etmiş. Hatta hayatın bugün tam anlamı ile bilinen ve görünen bir sebebi keşfedilmiş değildir.

Mesela; anne karnındaki cenine hayatın nasıl ve ne şekilde girdiği, tam anlamı ile bir muamma ve sebepsiz gibi duruyor. Bilim adamları da bu hususta net ve berrak bir sebep gösteremiyorlar. Bu da gösteriyor ki; hayat nimeti kainatta cari olan sebep-sonuç zincirinin aksine, sebepsiz ve vasıtasız, direkt olarak Allah’ın kudretinden geliyor. Elma ağaç eli ile, cenin ve ceset anne ve baba eli ile, ısı ve ışık güneş vasıtası ile geliyor ve gönderiliyor; ama hayat ne ile geliyor, hangi sebep eli ile gönderiliyor, bunun sebepler noktasından bir izahı yoktur. Tek izahı sebepsiz ve doğrudan, Allah’ın kudretinden hasıl oluyor manasıdır.

Hayat, vücut, nur, iman ve hidayet gibi nimetlerde; ister zahiren olsun, ister batınen olsun hiçbir kusur, hiçbir çirkinlik, hiçbir noksan olmadığı için, sebepler araya girmiyor. Ya da sebeplerin araya girmesine lüzum kalmıyor. Zira bu nimetler her yönü ile rahmet ve lütufturlar. Diğer nimetlerde bu vasıf ve bu münezzehiyet manası olmadığı için, sebepler devreye giriyor ki; kusur ve eksikleri üstlerine alsınlar, şikayet ve çirkinliğin Allah’a gitmesine perde olsunlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...