"Onun kazâ ve kader kaleminin ilim ve hikmetle tanzim ve takdir..." cümlesinde, "kalem, sayfa" gibi tabirlerin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader; Cenâb-ı Hakk'ın, kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, Levh-i Mahfuz'unda takdiri ve yazması demektir. Takdir-i İlâhî anlamına geliyor.

Levh-i Mahfuz ise; her şeyin kayıt altına alındığı büyük defter manasına geliyor. Kader ise; bu defteri dolduran bir kalem gibidir. Yani bu deftere yazılan bütün yazılar, kaderden geliyor demektir.

Kalem ve defter tabirleri, bir temsil ve teşbihtir. Malum; ince ve latif hakikatler, temsil ve teşbih dürbünü ile akla yaklaştırılır. Buradaki defter ve kalem tabirleri de, kader ve Levh-i Mahfuz'un ince ve latif hakikatlerini akla yaklaştıran birer temsil ve teşbihlerdirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...