"O’nun marifetiyle elemler lezzetlere inkılâb eder... Evet, O’nun mârifeti olmazsa, ulûm evhama tahavvül eder... Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız duâdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“O’nun marifetiyle elemler lezzetlere inkılâb eder.”

Marifet, kısaca, Allah’ı Kur’ân’ın bildirdiği ve Allah Resulünün (asm.) talim ve tarif ettiği gibi tanıma demektir.

Allah’ı Hakîm ve Rahîm olarak tanıyan bir insan, bu dünya imtihanında çektiği sıkıntıları, hastalıkları, maruz kaldığı musibetleri birer imtihan vesilesi olarak değerlendirir ve sabrettiği takdirde büyük mükâfata nail olacağına inanır. Yine bu ıstırapların onun günahlarına kefaret olduğunu, derecesini artırdığını, kalbinin dünyaya fazla meyletmesini engellediğini düşünmekle manevî lezzetler alır.

Üstad Hazretleri hastalıklara sabretmenin; menfi ibadet” olduğunu beyan eder.

Mü’min her şeyin tedbir ve dizgininin Allah’ın kudret elinde olduğunu bildiği için, hiçbir şeyden endişe ve telaş etmez.

“Evet, O’nun mârifeti olmazsa, ulûm evhama tahavvül eder.”

Bir varlığı Allah’ın eseri olduğunu hiç düşünmeden inceleyen kişinin o şey hakkındaki bütün malumatı hakikatte birer vehim olmaktan ileri gitmez.

Mesela; gezegenlerin güneş etrafındaki hareketi cazibe vb. kanunlarla izah ediliyor. Ancak bu hikmetli ve çok maslahatlı olan hareket, şuursuz kanunlara havale edilemez. Eğer bir kanun koyucu, her şeyi tedbir ve idare eden tek bir İlah kabul edilmezse, her şey şuursuz kanunlardan bilinir ve beklenir. Şuursuz kanunların nerede, ne zaman ve ne yapacağı ise belli değildir.

“...Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız duâdır.”(1)

Duâ; istemek demektir. Bütün hayır Allah’ın elindedir. O hayırların istenmesi değişik şekillerde olur. Üstad Hazretleri; “Çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır” buyuruyor. Demek ki, Allah’tan, meselâ, buğday istemenin yolu, tohumları toprağa ekmek ve lüzumlu hizmetini gördükten sonra bol mahsul ihsan etmesini Allah’ın rahmetinden beklemektir.

Cennet istemenin yolu da iman etmek ve salih amel işlemektir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...