"Onun tecelliyât-ı cemâliye ve celâliyesinin müşahedesiyle kazandıkları tena’umda öyle bir saadet-i azîme vardır ki,.." Melekler acaba gözleriyle mi görüyorlar yoksa bizim gibi eserden müessire ulaşmak tarzı mı görüyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem melekler, Mâbudlarının emriyle işledikleri işlerde ve Onun hesabıyla işledikleri amellerde ve Onun namıyla ettikleri hizmette ve Onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve Onun intisabıyla kazandıkları şerefte ve Onun mülk ve melekûtunun mütalâasıyla aldıkları tenezzühte ve Onun tecelliyât-ı cemâliye ve celâliyesinin müşahedesiyle kazandıkları tena'umda öyle bir saadet-i azîme vardır ki, akl-ı beşer anlamaz, melek olmayan bilemez."(1)

Allah’ın celali ve cemali tecellileri; alem-i şehadette yani kainatta perdeli ve eserler vesilesi ile tecelli ediyor. Bu yüzden insan hem bu tarz tecelliden dolayı, hem de imtihan sırrı ile tecellileri ancak eserler ve sebepler üstünde tefekkür ile görebiliyorlar.

Ama melekler açısından, perde ve eserler üstündeki kesafet örtüsü bulunmuyor. Yani meleklerin müşahedesinde sebepler engel teşkil etmiyor. Hem sebepler üstündeki nakışları, hem de sebeplerin arkasında asıl iş gören isimleri, melekler açık ve net bir şekilde gözlemleyebiliyorlar. Bu yüzden insan mücadele ve tefekküre muhtaç iken, melekler bunlara muhtaç değildirler.

Hatta muhtemeldir ki mukarrebin denilen büyük melekler, değil isimleri belki Allah’ı dahi görebiliyorlardır. Nitekim rü’yetullah caiz ve Ehl-i sünnetin kabul ettiği bir akidedir. Cennette en ami bir mümin dahi Allah’ı görebilecekse, büyük meleklerin görmemesi düşünülemez.

İnsanlar içindeki nebiler ve büyük evliyalar da, melekler gibi perdesiz müşahedeye mazhardırlar. Hatta nebiler ve bir kısım büyük evliyalar, meleklerden daha üstündür ve belki de müşahedeleri de daha üstün olmak gerekir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

şehrayin
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...