Block title
Block content

Onuncu Söz Beşinci Suret'teki temsilde geçen "ada ve memleket eşrafı" ifadeleri hakikatte neyi ve kimleri temsil ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gel, gidelim; şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yâver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali, "Evet, evet, biz de istiyoruz." diyorlar, onu tasdik ve teyid ediyorlar."(1) 

Temsildeki ada Arap Yarım adasıdır. Nutuk okuyan kişi İki Cihan Serveri Peygamber Efendimizdir (asv). Memleketin eşrafı ise sahabe-i kiram ve onların ileri gelenleridir.

İçtima ise Asr-ı saadette insanların akın akın Peygamber Efendimize (asv) iman ile intisap etmeleridir. Memleket eşrafı tabirinde büyük hisse sahabelerin olsa da, her dönemin müminleri de o tabirin içinde ve kapsamındadır.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...