Block title
Block content

Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikatı açıklar mısınız? (Bab-ı İhya ve İmate). Bu hakikatı ispat eden örnekler vermeniz mümkün mü?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dokuzuncu Hakikat; Canlılar dünyasında, özellikle kış ve bahar mevsimlerinde görünen "öldürme" ve "diriltme" fiillerinin Muhyî ve Mümît isimlerine ve bu isimlerinde âhirete olan işareti izah ediliyor.

Kış mevsiminde bütün bitki ve haşeratın öldürülüp, bahar mevsiminde tekrar misli ile diriltilip hayatlandırılması, insanların öldükten sonra dirilme hadisesine çok net ve kesin bir delildir. Bu hakikatin ana  konusu budur. Bu öldürüp dirilte fiilinin, gözümüz önünde, hatta  bedenimizde sürekli tekrar edilmesi  kati olarak haşire işaret edip ispat ediyor. Yani Allah’ın yaptıkları ortada iken, acaba yapacakları hakkında şüpheye düşmek akıl karı değildir.

"Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üç yüz bin kitabı tek bir sayfada, karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa; birisi sana dese, "Şu kâtip, kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak"; sen diyebilir misin ki, "Yapamaz ve inanmam?"(1)

Üç yüz bin kitap bitki ve hayvanlardır. Bunların tek bir sayfada yazılması ise, bahar mevsiminde bütün bitki ve hayvanların bir anda diriltilmesine kinayedir.

Suya düşmüş bir kitabın bir dakikada yazılması ise, insan bedeninin haşirde diriltilmesine işaret ediyor. Yani üç yüz bin kitabı bir günde yazan muhteşem bir zata, bir kitabı bir dakikada yazmak elbette kolay ve basittir.

(1) bk. Sözler,  Onuncu Söz, Mukaddime

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...