Block title
Block content

Onuncu Söz İkinci Hakikat'ta, mahlukatın Cenab-ı Hakk'a itaatleri nasıl onun izzet ve gayretini gösterir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şöyle bir temsille meseleye bakabiliriz: İzzet, şeref ve haysiyet sahibi bir zat, çok büyük ve güzel bir tesis açsa ve içinde muhtelif işlerde çalıştırmak ve vazifelendirmek için insanları istihdam ediyor.

Bu açtığı tesiste, kendi şeref, haysiyet ve unvanlarına uygun olarak kurallar ve prensipler koysa ve uygulamasını emretse. Ve o tesise baksan da, aynen o şeref ve haysiyetin gereğine uygun olarak hareket edilirse ve herkes onun izzet ve azametine münasip tavırlar takınıyor ise, hiç kimse haddini aşmadan hizmetini tam yapıyor olsa, bütün bu uyumlu, ahenkli ve itaatli işlerin sevk ve idaresinde, o zatın izzet ve azameti çok açık ve net görünür.

Bazı itaat etmeyen ve serkeşlik gösteren işçileri de cezalandırması, gayret ve izzetin en açık tecellisidir. Bütün bu tesiste olan bitenler ve her şeyin ve herkesin ona tam itaat ve kayıtlı olması, doğrudan onun izzet ve gayretine bakar.

Kime itaat edilmez?  İzzet ve haysiyeti olmayan zelil ve acizlere. Zira onda izzetten gelen bir gayret olmadığından, hiç kimse onu takmaz ve ona itaat etmez.

Aynen öyle de kainata dikkatle bakılsa, her şey ona itaat etmektedir. Ne güneş büyüklüğüne ve cirmine güvenip ona serkeşlik eder, ne hurdebini bir mikrop, küçüklüğüne güvenerek onun nazarından kaçabilir. Her şeyde tam ve eksiksiz itaat vardır. Bu da onun izzet ve azametindendir. Açıkça onu gösterir. İtaat etmeyen kafir ve müşrikleri de şiddetli cezaya çarpması ise izzetten gelen bir gayrettir. Çok açık ve net olarak bunu gösterir.

Onun izzet ve azameti karşısında her şey ve herkes eriyip itaat etmeye mahkumdur. O halde kainatta açıkça görünen itaat ve sükunet de onun izzet ve azametini gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...