Block title
Block content

Onuncu Söz'de Levh-i Mahfuz, hadisatı kayd eden büyük hafıza olarak tanımlanmış. Genelde bilinen tanım ise, Levh-i Mahfuz ilm-i İlahinin unvanı ve kaderle ilgili olmasıdır. İki manayı nasıl telif edebiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh-i Mahfuz eşyanın, temeli ve esası konumundadır. Bir bina düşünelim bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti evvela bir plan ve programda tayin ve tespit  edilir. Bu kısımda işleyen sıfat,  ilim ve akıldır ve bundan hasıl olan tasarımdır. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok, onun ilmi temeli esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine İmam-ı Mübin ya da Levh-i Mahfuz  diyoruz.

Kainat da aynen bu bina gibi, Allah’ın ilmi ezelisinde plan ve proje olarak yer alan varlık, daha sonra kudret sıfatı ile madde libası giyerek vücuda çıkmıştır. Bu kainat İmam-ı Mübin'deki plan ve program üzere hareket eder, onun çizdiği hattın dışına çıkamaz. İmam-ı Mübin daha ziyade kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder, alemi şehadetten çok alemi gayba bakar. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübini ve Levh-i Mahfuzu andırır. Bu çekirdek ve köklere somut bir kader ve Levh-i Mahfuz nazarı ile bakabiliriz.

Eşyanın Levh-i Mahfuza kaydedilmesi olayını Üstad Hazretleri "kaydediliyor" şeklinde ifade ediyor ki, insanların zihin ve his dünyasında olmuş ve bitmiş bir olay yerine, taze ve güncel bir çekim hissi verilsin. Yani dev kamere sürekli sizi çekiyor demek, daha önce sizi çekmiş demekten daha diri ve taze bir tesir bırakır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Suret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3905 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...