Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
A'LA: Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyâde ve mürtefi olan.
A'LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece. Cenâb-ı Hakkın indinde en iyilerin ve kâmillerin derecesi.(Bak o zat öyle bir maksad, öyle bir gâye için saadet isteyip duâ ediyor ki: İnsanı ve bütün mahlukatı, esfel-i safilin olan fenâ-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, fâidesizlikten, abesiyetten a'lâ-yı illiyyîn olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubât-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. M.N.)
A'LÂ SURESİ: Kur'an-ı Kerim'in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
A'LA-D DERECAT: Derecelerin en alâsı, en yükseği.
A'LAL: (İllet. C.) Hastalıklar, marazlar, illetler.
Sebepler.
A'LAM: (Alem. C.) Alemler. Alâmetler. İzler. Nişanlar.
Bayraklar.
Büyük âlimler.
Büyük dağlar.
A'LÂ-YI İLLİYYÎN: (Bak: A'lâ)
İçerisinde 'A'LA' geçenler
İçerisinde 'A'LA' geçen ifade bulamadık
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
A : 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...