Osmanlıca ve Dini Terimler Lügatı

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

KelimeAnlam
AMİN ALAYI: Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim.
İçerisinde 'AMİN ALAYI' geçenler
İçerisinde 'AMİN ALAYI' geçen ifade bulamadık
Ekleri ayıklanarak bulunan sonuçlar
AMİN ALAYI : Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim.
AMİN : Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.
AMİ : Senevî, yıllık. * Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.
AMA' : Dağbaşlarında olan duman.
 » Lügat manası içerisinde geçen kısaltmanın anlamını öğrenmek için tıklayın...
Yükleniyor...