Block title
Block content

Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara - mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der:.. Devamı ile izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gereken izahı Üstad Hazretleri şu şekilde yapıyor:

"İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!"

"O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır. O yirmi dört altın ise, yirmi dört saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise Cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat ederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen, ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Zira, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse -halbuki kazanç ihtimali binde birdir- sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?"(1)

Bahtı kötü ve serseri olan öteki hizmetkar adam, gafil ve namazsız insanları temsil ediyor. Yirmi dört altın, yirmi dört saat, her gündeki ömürdür. İstasyon kabirdir. İstasyona kadar yirmi üç altını sarf etmesi ise bir günün yirmi üç saatini şu kısacık dünya hayatına harcayıp ahiret için bir şeyler yapmamasıdır. Yani ibadet ve zikirle meşgul olmayıp, oyun ve eğlenceler ile hayatını çarçur etmesine kinayedir.

 Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Bilet burada namazdır. İstasyondaki muhtelif binekler ise kişinin amel ve iman kuvvetine göre kabirdeki göreceği muamele ve ebedi yolculuğunun hız ve konforudur. Malum her şey sermayeye, yani amele göredir, amel iyi ise kabir güzel bir konak ve cennete çok hızlı götürecek bir istasyondur. Yok amel kötü ise, kabir azap kuyusu ve yolculuğun bitmediği bir istasyon olur.

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...