“Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara - mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der:..” Devamı ile izah eder misiniz? Neden haram olan piyango örneği veriliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce niçin piyango örneği verildiğinden başlayalım:

Piyango örneğinin verilmesi, piyangoya özendirmek için değil, tam aksine, ona parasını yatıranların akılsız olduklarını ortaya koymak içindir.

Gereken izahı Üstad Hazretleri şu şekilde yapıyor:

"... Zira, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse -halbuki kazanç ihtimali binde birdir- sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?"(1)

Bahtı kötü ve serseri olan öteki hizmetkâr adam, gafil ve namazsız insanları temsil ediyor. Yirmi dört altın, yirmi dört saat, her gündeki ömürdür. İstasyon kabirdir. İstasyona kadar yirmi üç altını sarf etmek ise bir günün yirmi üç saatini şu kısacık dünya hayatına harcayıp ahiret için bir şeyler yapmamaktır.

Bilet burada namazı temsil eder. İstasyondaki muhtelif binekler ise kişinin amel ve iman kuvvetine göre kabirde göreceği muameleyi ve ebedi yolculuğunun süratini temsil eder. Malum, her şey sermayeye, yani amele göredir. Ameli iyi olan kullar için kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe ve âlem-i ahirete açılan kapı ve rıza beldesine geçilecek bir bekleme salonudur. İnkâr edenler ve günahkârlar için kabir, cehennem çukurlarından bir çukur veya azap kuyusudur.

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Park

Ben kontrol ettim, T.C. resmi ilk piyango yapılmaya 9 Ocak 1926 yılında Teyyare Piyangosu adı altında başlanmış,

küçük Sözlerin yazılma tarihide 1926 yılıdır.

Dolayısıyla Üstad aslında halkı bu günaha karşı sanki uyramak ihtiyacı hissetmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...