"Otuz beş seneden beri her gün Cevşen’i okuduğum halde o haşiyeyi üç dört defadan ziyade okumadım. Onun için onun aynı münasip olmaz. Tâ muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar." Buradaki haşiye ile ilgili bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağabeyler Anlatıyor serisinin yazarı Muhterem Ömer Özcan Ağabey, arşivindeki -Üstad'ın imza ve el yazılarının bulunduğu- Cevşen hakkında şu bilgileri vermektedir:

“Ahmed Nazif Çelebi ağabey bu eseri tab etmiştir. Kitabın içinde Cevşen’in tamamı ile beraber, hep merak edilen Cevşen’in sevap ve faziletini anlatan kısım da var. Aslında bu bölümün Cevşen kitabının içine konulmasını Hz. Üstad arzu etmiyor. Fakat her nasılsa bu el yazması Cevşen’in içine -bir istisna olarak- bu kısım da ilave edilmiş. Üstelik hem Osmanlıca, hem Hz. Üstad’ın kendi el yazılarıyla, hem de yeni yazı daktilo ile konulmuş…"

“Bu kıymetli eser, 1943 Denizli Mahkemesi’nin fahri Avukatı Ziya Sönmez Ağabeyin oğlu emekli Savcı Muslihiddin Sönmez’den intikal etti tarafıma. Şöyle izah etti Muslihiddin Ağabey:

‘1944’de Üstad’ımız beraat ettikten sonra avukatı olduğu için babama yani bizim evimize bir sandık dolusu kitap geldi. Ben bu kitaplardan bazılarını kendime ayırdım…’

"1921 doğumlu Muslihiddin Ağabey halen hayattadır, yaşına göre sağlıklıdır, maşallah… Hz. Üstad’ı da iki kere ziyaret etmiştir.”

ÜSTAD EMİRDAĞ LÂHİKASI’NDA BİR HASSASİYETİNİ ŞÖYLE İFADE EDİYOR:

"Aziz, sıddık kardeşlerim!"

“…Nazif büyük bir hayır yapmak için Nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan Cevşen-ül Kebir’i makine ile teksir etmiş. Bunun sevabına dair, haşiyesindeki pek hârika ve müteşabih hadîslerden faziletine dair olan parçayı beraber teksir etmek için bana yazmıştı. Ben de dedim: Otuz beş seneden beri her gün Cevşen’i okuduğum halde o haşiyeyi üç-dört defadan ziyade okumadım.Onun için onun aynı münasib olmaz. Tâ muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar. İnşâallah yakında o mübarek Cevşen-ül Kebir, Nurcuları şavkıyla tenvir edecek.”(1)

KİTABIN MUHTEVİYATI SAYFA SAYFA ŞÖYLE:

Cevşen-i Kebir’in ilk sayfası

Cevşen duasının son sayfasında Bediüzzaman’ın el yazılarıyla dua: “Yâ Allah! İsm-i A’zam hürmetine, bu nüshayı yazan ve okuyanları ashab-ı Cennetten eyle… Âmin…”

***

Cevşen’in büyük sevap ve faziletinin, Cevşen kitabı içinde yazılmaması lazım geldiğini, sebepleriyle beraber açıklayan Bediüzzaman Hazretlerinin üç sayfalık mektubunun ilk sayfası.

Cevşen’in büyük sevap ve faziletinin, Cevşen kitabı içinde yazılmaması lazım geldiğini, sebepleriyle beraber açıklayan Bediüzzaman Hazretlerinin mektubunun son sayfası. Hz. Üstad mektubun sonuna kendi el yazılarıyla ismini yazıyor.

***

Cevşen kitabının arka kapağından itibaren, tam beş sayfa Cevşen’in sevap ve faziletini anlatan "Mecmuâtü'l-Ahzab, Gümüşhânevî"den tercüme edilen ve yeni harflerle daktilo ile yazılan parçanın ilk sayfası. Hz. Üstad’ın "kitabın içine konulmasın" dediği kısım işte burası… Her nasılsa elimizdeki kitapçıkta bu parça hem yeni harflerle, hem de Osmanlıca olarak neşredilmiş.

***

Cevşen kitabının üst kapağından itibaren ilk altı sayfasında ismi bilinmeyen hattat ağabeyimiz tarafından Cevşen duasının fazileti Osmanlıca olarak yazılmış. 6. sayfanın sonuna Hz. Üstad el yazısıyla “Umuma Selam. El Bâki Hüvel Bâki Said Nursi” şeklinde imza koymuş.

Bu sayfada yine Hz. Üstad’ın kendi el yazılarıyla "Cevşen’in sevap ve faziletinin kitap içine konulmasının ihlâsı zedeleceği"ne dair izahları var.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 35. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...