"Otuz İkinci Sözün kendi kendine gelen beş bin yedi yüz on beş tevafuku..." Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen 5715 adet tevafukun konusu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tevafuk konusunda yaptığımız araştırmada şu sonuca vardık:

Malum olduğu üzere Risaleler el yazısı ile çoğaltılırdı. Her şahsın yazdığı sayfanın birbirine uyum sağlaması mümkün değildi. Kimi nüshalarda bir cümle sayfanın baş kısmında geçerken, bir başka nüshada aynı cümle, sayfanın ortasında veya sonunda geçerdi.

Söz konsu nüsha ise, Üstadımızın kanaati gereği, asli nüshadır ve bu nüshada tevafuklar daha çok vardır.

Tevafuktan maksat ise; birbirinin altına gelecek şekilde kelimlerin yer almasıdır. Mesela, uluhiyet kelimesi bir sayfada beş kez geçmişse, dördü alt alta gelecek şekilde yer almıştır. Bu dört tevafuk sayılır. Bir başka sayafada ise istiğna kelimesi yedi kez geçiyor ve altı tanesi alt alta gelecek şekilde yer alıyorsa, buna da altı tane tevafuk denir. İşte bu gibi tevafuklar sayılmış ve beş bin yedi yüz on beş çıkmış...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...