Otuz üç pencere ne anlama geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Otuz Üçüncü Söz Risalesi, Allah'ın varlığını ve birliğini otuz üç pencere başlığı altında, otuz üç ayrı delil ile anlatmaktadır. Karşısında Allah'ı inkar eden bir mânevi şahıs farz edilmiş ve ona konuşulmuş. Ancak manevi olan bu senaryoda izleyici konumunda olan mü'minler de dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, inanan ve inanmayan herkesin istifâde edebileceği bir eserdir. Zaten risalenin arkasındak şu ifâdeler de bu mânâyı özetlemektedir:

"Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü söz, imânı olmayanı inşâallah imâna getirir, imânı zayıf olanın imânını kuvvetleştirir, imânı kavî ve taklidî olanın imânını tahkikî yapar, imânı tahkikî olanın imânını genişlendirir, imânı geniş olana bütün kemâlât-ı hakikîyenin medârı ve esası olan mârifetullâhta terakkiyât verir, daha nurânî, daha parlak manzaraları açar."(1)

"Pencere" tabirini kullanmasının şu hikmeti olabilir; malum, pencereler daha ziyâde dışarı bakmak ve etrafı izlemek içindir. Burada da otuz üç farklı açıdan Allah'ın eserlerine bakmak anlamında otuz üç pencere denmiş olabilir. Her bir pencere, ayrı bir delil olarak karşımıza çıkmaktadır. Otuz üç rakamı ise, namaz tesbihatındaki sayıya tevâfuk etmektedir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, İhtar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...