Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere'de geçen "şuaatı ayniye" ifadesinin ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nasıl bütün kalblere, insan ise her nevi ulûm ve hakikatleri bildiren, hayvan ise her nevi hâcetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhâmât-ı gaybiye bir Rabb-i Rahîmin vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kâinat bostanındaki mânevî çiçekleri toplayan şuâât-ı ayniye gibi zâhirî ve bâtınî bütün duyguların ayrı ayrı âlemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o Sâni-i Hakîm, o Fâtır-ı Alîm, o Hâlık-ı Rahîm, o Rezzâk-ı Kerîmin vücub-u vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemâl-i rububiyetini güneş gibi gösterir."(1)

Şuaat-ı ayniye, gözün görme ışığı anlamına geliyor. Yani bir cihetle şuaat-ı ayniye gözün eşyayı görmesi ve bu görüntüyü akla nakletmesi ve aklın da bu görüntüyü ayetin formülü ile tefekküre çevirmesi işleminin ilk merhalesi, ilk aşamasıdır. Nasıl halk arasında gelinlik çağına gelmiş kızların el işlemesine "göz nuru" denilerek o meşakkatli işe bir teşbih yapılıyor ise, aynı şekilde gözün kainat bahçesindeki o muazzam görüntüleri alıp akla ve kalbe götürmesine şuaat-ı ayniye deniliyor.

Sadece göz değil, insanın mahiyetindeki bütün duygu ve cihazlar, alemlere açılan birer pencere ya da alemlerin kapısını açan birer anahtar hükmündeler. Göz, görüntü aleminin bir penceresi ya da anahtarı iken, kulak sesler aleminin bir penceresi ve anahtarıdır.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...