Block title
Block content

Otuz Üçüncü Söz, On İkinci Pencere'yi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"On İkinci Pencere

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اْلاَعْلٰى - اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدٰى  sırrınca, umum eşyada, hususan zîhayat masnularda, hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi, her şeye bir miktar-ı muntazam ve bir suret, hikmetle verildiği; ve o suret ve o miktarda, maslahatlar ve faideler için eğri büğrü hudutlar bulunması; hem müddet-i hayatlarında değiştirdikleri suret-i libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda, mukadderât-ı hayatiyeden terkip ve tanzim edilen mânevî ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, bilbedâhe gösterir ki, bir Kadîr-i Zülcelâlin ve bir Hakîm-i Zülkemâlin kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin destgâhında vücutları verilen o hadsiz masnuat, o Zâtın vücub-u vücuduna delâlet ve vahdetine ve kemâl-i kudretine hadsiz lisanla şehadet ederler."

"Sen kendi cismine ve âzâlarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faidelerine bak, kemâl-i hikmet içinde kemâl-i kudreti gör."(1)

Kainatta olan biten her şey, kaderde çizilmiş plan ve program üzerine hareket edip işler. Bir atomun hareket ve vazife planı; kaderde tayin ve tespit edilir, atom bu tayin ve tespit edilen plan üzerinde yürür ve hareket eder. Kader planında atomun yol haritasının eğri büğrü gibi durmasının sebebi; her eğrilik ve büğrülük içinde bir hikmet ve vazifenin yerleştirilmesindedir. Şayet atom bu eğri büğrü yollara uğramadan, düz bir hat üstünde ilerlese o vazife ve hikmetler vuku bulmaz.

Mesela; insan bünyesinde çalışan hücreler eğrisiz ve büğrüsüz bir hat üstünde ilerleseler, insan vücudunda bulunan organlar vücut bulamazdı. Burun düz hat üstünde bir çıkıntı, kulak kıvrımları eğri büğrü, parmaklar arası kesik, beyin kıvrımlar yumağı, göz yuvarlak, ağacın dal ve budakları eğri büğrü vs...

Yani insan bünyesinde çalışan hücrelerin her eğrisi bir aza oluşturuyor, her büğrü duran hücre bir fayda için o şekle giriyor. Hücrelerin yol haritasına bakan adam neden bu kadar eğri büğrü yollara girmiş, düz bir hatta ilerlememiş demeye hakkı yoktur. Zira her eğrilikte bir fayda ve hikmet gözetilmiş, eğrilik ve büğrülük artıkça irade ve ilimin tezahürü de artmıştır, bu da tesadüf manasını tamamı ile silmiştir. Halbuki düz hatlarda ve tekdüze hareket etmek manasında tesadüf nispeten daha kuvvetli durur. Bu sebeple Allah her şeyi karmaşık ve eğri büğrü bir hatla icat ediyor. Gaye, hem ilim ve iradesinin haşmetini göstermek, hem de cansız ve sağır sebeplerin bu icatlarda tesirsiz olduğunu ilan etmektir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On İkinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...