Otuzun Söz’ün Birinci maksadına serlevha edilen âyetin kısa bir izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu âyet-i kerîme Ahzâb suresinin 72. ayetidir. Kısa bir meali şöyledir:

“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. O gerçekten çok zâlim ve çok cahildir.”

Emanet, hem “emin olma”, hem de “korunması istenen şey” mânasına gelir. Emanete, “teklif, feraiz, İlâhî ahkâmın icrasına memur olmak, başkalarının hukukunu muhafaza” gibi mânalar da verilmiştir.

Bazı müfessirler bu teklifi, bildiğimiz mânada bir teklif olarak anlamışlarsa da büyük ekseriyet bunu “emanetin azametini beyan için bir temsil” olarak kabul etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...