Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesinin Dördüncü remzinde, hayatın yirmi sekizinci hassasında, hayatın imanın altı erkânına bakıp ispat ettiği anlatılıyor. Bu altı erkâna hayatın nasıl bakıp ve nasıl ispat ettiğini, birer cümle ile özetlemeniz mümkün mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

- “Bir harf katipsiz, bir iğne ustasız olamayacağı” halde, bu kâinatın esası, hülasası ve en büyük bir kudret ve hikmet mucizesi olan hayat, elbette kendi kendine teşekkül etmez. Onu yaratan bir Muhyi vardır. (Allah’a iman)

- Kâinat içinde bir nokta kadar kalan yer küremiz, milyonları aşkın hayvan ve bitki türleriyle kaynaşırken, şu uçsuz bucaksız sema ve feza âleminin “seyircisiz, misafirsiz, abidsiz, müsebbihsiz” olması düşünülemez. (Meleklere iman)

- İnsan hayatı, en mükemmel hayattır. İnsana cüz’i irade verilmekle, dünya imtihanının bir gereği olarak, hayır olsun şer olsun, dilediği işi yapmakta serbest bırakılmıştır. Kanatın hülasatü’l hülasası, yani arı sütü gibi özün özü hükmünde olan bu insan hayatının yerinde kullanılması, ona verilen o mükemmel istidadın zayi edilmemesi için semavî kitaplar inzal edilmiş ve peygamberler gönderilmiştir. (Kitaplara ve Peygamberlere iman)

- Şu mükemmel hayat mucizesi bu dünyaya mahsus olamaz. Bu fani hayattan sonra bir baki âlem gelecek ve hayatını doğru kullananlar ebedî bir saadet diyarına, yanlış kullanıp zayi eden, onunla da kalmayıp o muazzam hayat sermayesini küfür ve isyanda kullananlar ise yine ebedî bir azap menziline gideceklerdir. (Ahirete iman)

- Bu kâinat, hayatı netice verecek bir şekilde planlanmıştır. Bir eli parmaklarıyla, eklemleriyle, hücreleriyle en faydalı ve hikmetli şekilde planlayan, takdir eden Allah, insanın hayat yolculuğunu da bütün safhalarıyla takdir etmiş, kader kalemiyle yazmıştır. Ana rahmindeki dokuz aylık dönemde geçirdiği safhalardan, dünyaya geldiğinde annesinin sinesinde sütünü hazır bulmasına, gençlik ihtiyarlık safhalarından geçip kabir âlemine göçmesine, oradan haşir meydanına çıkıp mizana tabi tutulmasına ve daha ötesine kadar her şey İlâhî bir takdirle cereyan etmektedir ve edecektir. (Kadere iman)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...