"Öyle bir ünsiyet verdi ki; bulunduğum muzaaf vahşet bin defa tezauf etse idi, yine o teselli kâfi gelirdi." gibi ifadeler sık sık Risalelerde geçiyor. "Üns ve ünsiyet" gibi ifadeleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Marifet, tevekkül, sadakat ve ünsiyet elbette insan aleminin ana umdeleri ve insan hayatının en mühim rükünleridir. Bunlar olmasa ne dünyada ne de ahiret aleminde mesut ve bahtiyar olunamaz.

Allah’ı tahkiki bir iman ile tanıyıp tevekkül eden adam, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mesut ve bahtiyardır. Tevekkül, sadakat ve ünsiyet tahkiki bir iman ve marifetin bir neticesi ve meyvesidir. Yani insanın imanı ne kadar tahkiki ve kuvvetli ise o nispette tevekkül, sadakat ve ünsiyette inkişaf ve inbisat eder.

"Ünsiyet" her şeyi kendine dost ve aşina bilmek anlamına geliyor ki, bunu temin eden, imanın rükünleri ve esaslarıdır. Yani Allah’ı ve diğer iman rükünlerini hakkı ile bilip iman eden adamın, bütün alemi nur ve muhabbet ile dolar, her şeyin içyüzü ve hikmetleri parlamaya başlar. İman bir iksir gibi bütün eşyanın hakiki mahiyet ve suretlerini çözümler ve her şeyi dost ve aşina yapar.

Yıldızlar, çiçekler, böcekler, hepsi bir anlam kazanıp, Allah’ın birer memuru ve vazifelisi olduğunu bilen adam için, eşya düşman değil, dost ve aşina vaziyetine girer. Kainat koca bir hiç ve boşluk değil, Allah’ın sevimli ve güzel bir sanatı, aynı zamanda her tarafı şirin ve nurani melekler ile dolu bir zikir ve ibadet meclisi gibidir. Hayata ve kainata böyle bakan bir insan için her şey bir dost, her mahluk vazifeli bir memurdur. İşte ünsiyetin özü bu manayadır.

Kendi kendine ünsiyet eder tabiri, imanı ve marifeti iradesi ile satın alır ve her şeyi kendine dost yapar demektir. Yani insan cüzi iradesi ile hidayete yönelir ve talep eder, Allah’ta hidayet nurları ile onun kalbini ve alemini nura gark eder, demektir. Hidayeti istemek bizden onu yaratmak ise Allah’tandır. Biz istemedikçe, hidayeti yaratmaz. Kendi kendine ünsiyet eder tabiri, insanın kesbine ve iradesine işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...