Block title
Block content

"...Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölmüş bir kadının cenazesine şehvetle bakmak ve ondan haz duymak, nefsin ne kadar dehşetli bir alçaklığa düştüğünün göstergesi ise, aynı şekilde ölmüş veya ölü mahiyetinde olan resimlere yansıyan bir kadının suretine bakmak, insandaki yüksek hissiyatları yaralar ve söndürür.

Evet, fotoğraftaki kadın resimleri bir cihetle meyyite, yani ölüdür. Zira resim, kadının hayatlı ve hakiki şekli değildir, hayatsız ve ölü bir görüntüsü o fotoğrafın içine yerleşmiştir. Demek fotoğraftaki kadın sureti ile ölmüş bir kadının cenazesi arasında fazla bir fark yoktur. Cenazeye şehvetle bakmak nasıl insanı tiksindirip çirkin bir duruma düşürüyorsa, aynı şey fotoğraf ve resimlerdeki çıplak kadın suretleri için de geçerlidir.

Günümüzde magazin ve moda adı altında müstehcenlik ve cinsellik ön plana çıkarılarak ahlaksızlık ve fuhuş teşvik edilmektedir. Bunun en büyük vasıtası olarak da  kadınların müstehcen resim ve fotoğraflarını kullanıyorlar. Çağın en büyük vebalarından birisi de bu müstehcen resim ve fotoğraflardır, denilebilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...