"Öyle de, sâir zîruh ve hayvanatın dahi ... telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ... bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye..." Diğer ziruh ve hayvanatın da istidatlarına göre manevî ücretlerinin olacağı ifade edilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Canlıların her bir nevi ayrı bir âlemdir. İnsan nevi, bu bir milyon üç yüz bin neviden sadece biridir. Bizler, hayvanların her bir nevinin bu dünya hayatından nasıl bir haz aldıklarını bilemediğimiz gibi, ahiretteki manevî ücretlerini de idrak edemeyiz.

Şu var ki, semada uçan bir kuşla, denizde yüzen bir balığın yahut ormanda gezen bir ceylanın bu dünya hayatından aldıkları lezzetler ve hazlar birbirinden farklı olduğu gibi, bunların ahiretteki manevî lezzetleri de her birinin istidadına göre farklılık gösterecektir. Biz ancak bu farklılığın olması gerektiğine aklen hükmedebiliriz. Ama bu farklı lezzetlerin ve zevklerin mahiyetini ve keyfiyetini anlamamız mümkün değilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

isahalim

Bu cümlede ziruh ile hayvanatı ayrı zikrediyor; buradaki "ZİRUH" ifadesinden kimleri anlayacağız ve bitkiler de (fırtınada devrilen ağaçlar vs.) dahil midir buna? 

"Öyle de, sair zîruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i mâneviye...."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bitkilerin şahsi birer ruhları olmadığı için ziruh kapsamına girmezler. Ziruh denilince  akla insanlar, cinler, melekler ve hayvanlar geliyor. Kur'an da ya da hadiste başka bir türden bahsedilmiyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...