Block title
Block content

"Öyle de, şu münkerat zamanında ve âdât-ı ecânibin istilâsı ânında ve bid’aların kesreti vaktinde ve dalâletin tahribatı hengâmında, içtihad namıyla kasr-ı İslâmiyetten yeni kapılar ... açmak, İslâmiyete cinayettir." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Münkerat zamanında” 

İnkâr ve küfrün moda hâline geldiği bir zeminde, dinin detayları üzerinde durmak ve bütün dikkat ve yoğunluğu bu gibi konulara harcamak yanlıştır. Mesela, Allah’ı ve ahireti inkâr eden bir adama karşı namazın tadil-i erkanından bahsetmek ne derece akılcı ve etkili olur?.. Önce bu adamı münkerden kurtarmak gerekir, namaz ve tadil-i erkân daha sonraki meselelerdir.

Toplumun iman kökünü tamir etmek dururken, bazı ilahiyatçıların hevesle içtihada yönelmeleri tam bir safsatadır. Bu münkerat zamanında, Müslümanların birinci vazifesi imanı inşa etmek olmalıdır.

“Adât-ı ecânibin istilâsı ânında, bid’aların kesreti vaktinde, dalâletin tahribatı hengâmında.”

İnkâr ve küfürden sonra ikinci büyük tehlike, ecnebi âdetlerinin âlem-i İslam'da yayılması ve Hazreti Peygamber (asv)'in sünnetine bir alternatif olarak takdim edilmesidir. Yani bid'at ve dalaletin Müslümanların düşünce ve hayatına yerleşmesidir.

Hocaların ve âlimlerin ikinci büyük vazifesi, bu ecnebi âdetlerini Müslümanların hayatlarından çıkarmak ve yerine sünneti inşa etmek olmalıdır. Ama maalesef durum öyle değil, bazı ilahiyatçı takımı hevesle dinde yeni içtihatlar açarak bid'at ve dalalete zemin hazırlıyorlar.

Risale-i Nur hareketi dört mezhebin içtihatlarını kâfi görüp, bütün dikkat ve mesaisini küfür, bidat ve dalaletin kaldırılmasına harcamakta ve imanının yeniden toplumda inşa edilmesi için çabalamaktadır. Doğrusu da budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...