Block title
Block content

"Öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere..." Buradaki "israfattan gelen evhamlı hastalık" nedir; israfı nasıl anlayabiliriz, masturbasyon olarak da yorumlanıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Gençlik gidecek. Sefahette gitmişse, hem dünyada, hem âhirette binler belâ ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suiistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere veya taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere veya mânevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz."(1)

"İsraf" burada elde olan nimetlerin hoyratça (hırpalayıcı) ve hesapsızca kullanılmasıdır. Bu nimetler gençlik, sağlık, enerji, vakit, mal, mülk şeklinde sıralanabilir ve hepsinin de kendine özgü kötüye kullanılması ve israfı bulunuyor.  

Mesela, içki içmek hem keseye israf hem mideye hem de diğer azalara israf oluyor.

Kumar oynamak hem keseye hem aileye hem de zamana israftır.

Hayatını ve gençliğini haram dairede geçiren birisi, hem maddi hem de manevi hastalıklara, sıkıntılara ve azaplara müptela olur. Bu bir cihetle hem sağlığı hem gençliği hem de hayat sermayesini israf etmek anlamına geliyor.

Bütün bu suistimal ve israfların sonunda, insan hem elindeki nimetleri kaybediyor hem de türlü türlü maddi ve manevi hastalıklara müptela oluyor. Mastürbasyon bunlardan bir tanesidir...

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...