Block title
Block content

"Öyle ise, bu san’atlı şeylerin herbirisi, o gizli zâtın bir ilânnâmesi hükmünde, onu gösteriyor. Güya herbir çiçekli kumaş, herbir san’atlı makine, herbir tatlı lokma, o mu’ciznümâ zâtın birer sikkesi, birer hâtemi, birer nişanı, birer turrası,.." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta herbir şey sanatlı ve hikmetli yaratılmış. Bu sanat ve hikmetler de bir sanatkara ve hakim bir zata işaret ediyor. Onu isim ve sıfatları ile bize tanıtıyor. Yani kainat bu ahvali ile bir ilanname bir ilahi bildiri bir sanatkar teşhircisi oluyor.

Mesela, bir çiçek bin bir sanat ve estetik değeri ile sanatkarı olan Allah’tan haber verip, onun varlığını ve birliğini bizlere ispat ediyor.

Her bir nimet ve güzellikler, onun Kerim sıfatlarını ilan eden bir ilan namedir.  Yoksa insanın hayvan gibi yutması için yaratılmış işe yaramaz boş şeyler değildirler. Yani kainattaki her bir şey İlahi kudretten çıkmış mamuller olup, bunların hepsinin hesabı mahşerde sorulacaktır. Nasıl askeriyede her şey askere zimmetli olup hesap verilmek ile mükellef kılınmış ise, kainat kışlasında asker olan insan da üzerindeki sayısız nimetlerin hesabını vermek ile mükelleftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...