Block title
Block content

"Öyle ise, insanın vazife-i asliyyesi, îman ve duâdır." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her canlı türünün kendine mahsus bir vazifesi vardır. Arı bal yaparken, ipek böceği ipek örer; at yük taşırken koyun süt verir... O hâlde insan nevinin de bir vazifesi olmalıdır.

İnsanların dünyevî meslekleri  insan nevinin aslî vazifesi değildir. Onlar ikinci derecede, tali bir görevdir. Yâni toplum hayatında birlikte yaşayan insanlar, kabiliyetlerine ve imkânlarına göre belli görevler üslenmişler ve herkesin kendi görevini yerine getirmesiyle de toplumun ihtiyaçları karşılanmıştır. İnsanın gerçek görevi, Üstadımızın ifadesiyle “vazife-i asliyesi” bu işler ve bu sanatlar olamaz. Bu öyle bir vazife olacaktır ki, bütün insanları kapsasın ve hiç kimse bunun haricinde kalmasın. Bu ise ancak “îman ve duâdır.”

İnsan, kendisini ana rahminde tavırdan tavıra geçirerek bütün organlarını en mükemmel şekilde terbiye eden, ona diğer canlıların ruhlarından çok üstün bir  ruh ihsan eden, dünyaya geldiğinde annesinin sütünden, havaya, suya, güneşe kadar bütün eşyayı onun hizmetine veren Rabbine îman etmekle yükümlüdür. Bu îmanı  ibâdet takip eder.

İman eden bir insan bütün ihtiyaçlarını Rabbinden ister, yalnız ona duâ eder. Şu var ki, İlâhî hikmet onun istediği bir şeyin verilmesini bir takım sebeplere bağlanmışsa, onları yerine getirmesi de bir çeşit duâdır. Nitekim, Nur Külliyatı'nda

“Çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır.”

buyruluyor. Allah’tan hububat istemenin yolu, tohum ekmek, çift sürmek, tarlayı sulamak gibi sebeplere riâyet etmektir. Ancak, mümin çok iyi bilir ki, buğdayı veren tarla değildir; meyveyi yapan ağaç değildir; balığı yapan da deniz değildir.

Bütün hayırlar Allah’ın elindedir. Hayat veren de O’dur, rızık veren de O’dur, hidâyet veren de O’dur. İnsanın vazifesi sadece duâ etmek, istemek ve duânın kabûlü için gerekli şartları yerine getirmektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 2390 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...