"Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlâklı, akıllı olsa, alâküllihal Resulullahtır. Çünkü sizin bu 'güzel' sözünüz, hududunuz dahilinde değil; mesleğinizce böyle diyemezsiniz." "Hudutları dahilinde olmaması" ile birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem eğer onlara denilse, 'Peygamberi nasıl bilirsiniz?' Derler: 'Güzel ahlâklı, çok akıllı bir adam.' O vakit onlara denilecek: "Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlâklı, akıllı olsa, alâküllihal Resulullahtır. Çünkü sizin bu 'güzel' sözünüz, hududunuz dahilinde değil; mesleğinizce böyle diyemezsiniz."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in en büyük iddia ve davası, Allah’ın elçisi olduğudur. Şayet bu davada -hâşâ- yalan konuşuyor ise, ona güzel ahlaklı demek mümkün olmaz. Çünkü büyük bir yalan ile güzel ahlak aynı insanda cem olmaz.

Şayet güzel ahlakı sabit ise, -ki buna kafirler bile şahitlik ediyor- o zaman davasında haklı olduğu da sabit olur. Çünkü güzel ve sağlam bir ahlaka sahip olan birisinin, en büyük bir meselede insanlara yalan söyleyip onları aldatması güzel ahlak ile bağdaşmaz.

Kafirlerin Peygamber Efendimiz (asm) için "güzel ahlaklı" demeleri, zımni olarak onun davasını tasdik etmeleri anlamına geliyor. Yoksa yukarıda kısaca izah ettiğimiz gibi kendileri ile çelişmiş olurlar. Kafirlerin mesleğince Peygamber Efendimiz (asm) ya en üsttedir ya da -hâşâ- en alttadır, ortası mümkün değildir. Güzel ahlakını itiraf etmeleri onun en üstte olduğunu zımnen tasdik etmektir. Ama konumları, inatları ve taassupları yüzünden imana yanaşmıyorlar, veyl onların haline!..

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...