"Pâklık", "temizlik", "safilik", "nuranîlik" arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Paklık, kirden pislikten ari ve temiz olan demektir; temizlikle aynı anlama geliyor.

Safilik, kelime olarak katışıksız, temiz, süzülmüş ve bozuk olmayan anlamlara geliyor. Kaba temizlikten öte her şeyin saf ve billur olması anlamına geliyor.

Nuranilik, kelime olarak ışıklı, parlak anlamına geliyor. Lakin burada eşyanın hem sanat açısından hem de cisim açısından Allah’a işaret eden nurlu bir levha olduğu anlamına geliyor. Yani nereye bakarsak bakalım, her şey nurani bir şekilde Allah’a ve isimlerine işaret ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...