Block title
Block content

"...perde-i gayb arkasında bir Vâcibü’l-Vücudu, bir Vâhid-i Ehadi, hem gayet Kerîm, Rahîm, Mürebbî, Müdebbir unvanları içinde akla gösterir..." Birinci Pencere'nin "Mürebbi" ve "Müdebbir" isimleri zaviyesinden kısaca izahını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mürebbi: Her şeyi terbiye eden, besleyip büyüten demektir. Kainatta hiçbir şey yoktur ki, Onun terbiyesinden hariç kalsın. Evet, atomlardan ta gezegenlere kadar her şeyi terbiye edip hedef ve maksatlarına sevk eden âlemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Mesela, yeni doğmuş bir yavrunun çaresiz ve zayıf haline acıyarak ona gıdaların en tatlı ve güzelini en umulmayan yer olan kan ve yağ içinden göndermesi ve onu harika bir şekilde beslemesi, mürebbi hakikatinin somut bir misalidir. Yeryüzündeki milyonlarca yavrunun aynı şekilde beslendiğini düşündüğümüzde, terbiye hakikatinin ne denli geniş ve kuşatıcı olduğunu görürüz...

Müdebbir: Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan, her şeyin evvelden tedbirini yapan ve gören demektir. İlmi ile her şeyin akıbetini ihâta edip ona göre hikmetle iş yapan ve her şeyi çekip çeviren demektir. Allah’ın bir ismidir.

Evet, atomların içindeki nötron ve protonların dönmesinden tut ta yıldız ve galaksilerin top güllesinden yetmiş kat daha hızlı dönmelerine kadar, her şeyin dizgini ve tedbiri onun elinde, onun kudreti ile olmaktadır. Şayet o dev yıldızlar bir an şaşırsalar, bütün kainatı yerle bir edebilirler. Bütün o atomları ve yıldızları tedbir ve ölçü içinde döndüren, başka şeylere tecavüz etmesine set çeken, Allah’ın tedbir fiilidir. 

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...