Peygamber Efendimiz "cin ve insin peygamberi"dir. Kur'an'ın tüm ayetleri tüm tabakat-ı beşere baktığı gibi tüm cinlere de bakmalı. Fakat "Ey insanlar", "Ey beniâdem" diye başlayan ayetler, cinleri saf dışı etmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cinler ile insanların müşterek vasıfları; irade sahibi olmaları ve imtihana tabi tutulmuş bulunmalarıdır. Ama irade insanlarda daha mükemmel olduğu için, beniâdem şeklinde ifade ediliyor. İsrailiyat (Yahudilerden gelen yanlış rivayetler) denildiğinde Hristiyan ve diğer milletlerden de gelen yanlış hikayeler zımnen kasdedildiği gibi, beniâdem ifadesi içinde de cinler zımnen ifade edilmektedirler.

Zannedildiği gibi beniâdem ifadesi sadece insanları içine almıyor; cinleri de içine alıyor. Meselâ, "iş adamı" ifadesinde kadın ve erkeklerin beraberce ifade edilmesi gibi.

Hülâsa, Kur’an’da başta insanlara olmak üzere cinlere de hitap vardır. Cenâb-ı Hak bu iki topluluğa bazı ayetlerde birlikte hitap etmekle beraber, ekseriyetle hitap insanlaradır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...