Block title
Block content

Peygamber Efendimiz, cinleri imana davet ettiğinde, görünümleri hakkında bilgi vermiş midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"YEDİNCİ MİSAL: Muhaddisler, nakl-i sahihle İbni Mes'ud'dan beyan ediyorlar ki:

"İbni Mes'ud dedi: Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusaybin ecinnîleri ihtidâ için Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma geldikleri vakit, bir ağaç o ecinnîlerin geldiklerini haber verdi."

"Hem İmam-ı Mücahid, o hadiste İbni Mes'ud'dan nakleder ki: O cinnîler bir delil istediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir ağaca emretti; yerinden çıkıp geldi, sonra yine yerine gitti."

"İşte, cin taifesine birtek mucize kâfi geldi. Acaba bu mucize gibi bin mucizat işiten bir insan imana gelmezse, cinnîlerin  يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا    tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı?" (...)

"Cinnîler ise, onlarla görüşmek ve görmek, değil Sahabeler, belki avâm-ı ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'î, en sahih haberle, eimme-i hadis bize diyorlar ki, İbni Mes'ud: 'Batn-ı Nahl'de, ecinnîlerin ihtidâsı gecesinde ecinnîleri gördüm ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara benziyordular.' " (1)

İbn-i Mes’ud (ra) cinleri gördüğünü ve Sudan kabilesinden uzun boylu Zut namındaki bir taifeye benzettiğini ifade ediyor. Burada işaret edilen tek nokta; uzun boylu olduklarıdır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...