Block title
Block content

Peygamber Efendimiz, nasıl "şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrası" oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in göstermiş olduğu bine yakın hissi mucizeler, ahlakı, siret ve sureti, insanlarla olan diyaloğu, sünneti insanlığın önünde bir ışık bir nur olmuş, insanların Kur’an ve kâinata yönelmesinde şeffaf ve güzel bir ayna olmuştur.

O (asm), Kur’an’ın et ve kemiğe bürünmüş bir şekli idi. Yani Kur’an’ı anlama ve yaşama ve insanlara anlatma ve yaşatma konusunda tam bir model tam bir rehberdi. Bu yönü ile Peygamber Efendimiz (asm) kâinat kitabının en büyük bir delili, en azam bir ispatı niteliğindedir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in en büyük özelliği, kâinat ve Kur’an fakültesinde bir muallim bir müderris olmasıdır. Yani hocasız kitap öğretmensiz okul manasızdır, şu kâinat kitabının ve mektebinin baş müderrisi baş öğretmeni ise Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir.

Bu yönleri ile o şu kitab-ı kebirin bir âyet-i kübrasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...