Peygamber Efendimiz neden "Hanif Dinini" essas almış, ondan önceki son hak din Hristiyanlık değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1. Yani Peygamber Efendimiz (asm) İsa (as)’ın neslen devamı değildir. Hz. İsmail (a.s.)’dan sonra İsa (a.s.)’ın nesli diğer peygamberlerle beraber devam ederken; Resulü Kibriya'nın nesli ise; ayrı bir damar ve soy olarak özel manada devam etmektedir.

2. Hz İbrahim (a.s.) ’dan itibaren Resulü Kibriya (asm) ’ın cetleri küfre, şirke ve sapkınlığa girmeden gizli olan Hanif Dini ile mütedeyyin idiler. Bu hanif ve tevhit dini; İsmail (a.s.)’dan sonra, Peygamber Efendimiz (asm)’a kadar Kur'an-ı Kerim'de geçen mezkur peygamberler olmadığı halde devam etmiştir.

Hz İsa (a.s.)’nın mensup olduğu soy ise; o nesilden gelen peygamberlerin şeriat ve kitapları ile emredilmiş; ancak o nesil ve ümmetler, o nebilere bazen iman etmiş, bazen de isyan etmiştir. Bazen de kendi peygamberlerinin dinlerini bozmuşlar ve helake sebebiyet vermişlerdir.

Fakat Peygamber Efendimiz (asm)’nin cetleri ve soyu; bu gibi helake vesile olacak mesuliyetlere girmemiş hanif dini ile gizli meşgul olmuşlardır.

3. Resulü Kibriya (asm)’ın ceddi mesep olarak puta tapmayıp şirke girmedikleri gibi; Peygamber Efendimize kadar cetleri nikahla evlenmişler, zinaya tevessül etmemişlerdir.

O nesil hem fikren, hem de neslen pak ve temiz olarak gelmiştir.

Hanif dininde ibadet mecburiyeti yoktu. İnanç ve itikat noktasında tevhidi benimsemişlerdir. Zaten gizli kaldığından o neslin bununla kendini muhafaza etmesi kafidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...