Peygamber Efendimiz rüyamıza girince, gerçekten girmiş gibi oluyoruz; orada sanallık yok ve şeytan karışmıyor. Peki Üstad gibi zatlar rüyamıza girerse gerçeklik payı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asv)'e verilen garantiyi aynen diğer evliyalara vermeye açık bir delil olmadığı için bir şey söylemek zor. Lakin evliya ve âlimlerin rüyada görülmesini rüya tabircileri olan asfiyalar daima güzele ve iyiye yormuşlardır. Belki evliya ve asfiyaların bu güzel kanaatleri bir işaret bir delil sayılabilir. Rüya hakkındaki Risalede geçen şu bilgilere bakmakta fayda vardır:

"DÖRDÜNCÜSÜ: Rüya üç nevidir. İkisi, tabir-i Kur’ân’la, اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ da dahildir, tabire değmiyor. Mânâsı varsa da ehemmiyeti yok. Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor; yahut gündüz veya daha evvel, hattâ bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyiç hâdisâtı, hayal tahattur eder, tâdil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ dır, tabire değmiyor."

"Üçüncü kısım ki, rüya-yı sadıkadır. O doğrudan doğruya, mahiyet-i insaniyedeki lâtife-i Rabbâniye, âlem-i şehadetle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla âlem-i gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. O menfezle, vukua gelmeye hazırlanan hâdiselere bakar. Ve Levh i Mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri nev’inden birisine rast gelir, bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür. Ve o vakıatta bazan hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir."

"Bu kısmın çok envâı ve tabakatı var. Bazı, aynen gördüğü gibi çıkar, bazan bir ince perde altında çıkıyor, bazan kalınca bir perde ile sarılıyor. Hadîs-i şerifte gelmiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bidâyet-i vahiyde gördüğü rüyalar, subhun inkişafı gibi zâhir, açık, doğru çıkıyordu..."
(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...