Peygamber Efendimiz ve Üstadımız Risale-i Nur derslerine gelirler mi, hangi durumlarda gelirler, ihlaslı olmak mı gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güzel ve hayırlı insanların ruhları, öldükten sonra kabir âleminde serbest bir şekilde yaşarlar; kâfir ve fasıkların ruhları gibi kabir içinde sıkışıp kalmazlar. Bu sebeple sadece evliyanın değil bir çok salih insanların ruhları da serbest bir şekilde kâinat bahçesinde ve isim ve sıfatların teşhir edildiği şu alem manzaralarında seyahat özgürlüğü içinde gezip dolaşırlar.

Peygamber Efendimiz (asv) âlem-i İslam ile nasıl alakadar ise, onun yaverleri ve talebeleri hükmünde olan evliya ve alimlerin pak ruhları da aynı şekilde, hem alem-i İslam ile hem de kendi meslek ve meşreplerinin hizmeti ile ilgili ve alakalıdır, denilebilir. Bu mananın Ehl-i sünnet inancı ile çelişir bir tarafı yoktur.

Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların maddi tasarrufları öldükten sonrada devam eder, prensibi Ehl-i sünnetçe kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatların aynı hayatta gibi talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder. Bu hususta meşhur olmuş üç zat vardır; Hayati Harrani Hazretleri, Marufu Kerhi Hazretleri ve Abdulkadir Geylani Hazretleridir. Bu üç zatın manevi tasarrufları aynı hayatta gibi devam ediyor, diye ehl-i kalp ittifak etmişlerdir.

Bu hakikate işaret eden şöyle bir olay rivayet edilir:

Farklı meşrepten olan Mevlana Bağdadi Hazretleri, Nakşi mesleğini Kadiriliğin hakim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemler başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın sırrı ise manevi alemde tasarrufu devam eden Geylani Hazretlerin müsaade etmeyişidir. Mevlana Hazretleri bunu fark edince Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbani'den iltimas ister. Bu iki zat manevi alemde Geylani Hazretlerinden izin alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazreti Mevlana'ya teveccüh eder ve başarılı olur.(1)

Melekler, zaten vazifeleri gereği sürekli insanlar ile haşir neşirdir. İman ve Kur’an hakikatlerinin zikredildiği meclislere nurani varlıkların iştirak ettiğine dair rivayetlerde vardır. Bu rivayetlerden iki tanesi şu şekildedir:

"Allah´ı zikretmek için bir mecliste oturanları, melekler, halka çevirerek kuşatırlar. Allah´ın rahmeti kendilerini kapsar ve Allah Teâlâ, onları nezdinde bulunan kimselerin yanında anar."(2)

“Sadece Allah rızası için bir araya gelip O´nu zikredenlere göklerden şöyle seslenilir: ´Bağışlanmış olarak kalkınız! Ben sizin seyyie (kötülük)lerinizi hasenelere (sevaplara) tebdil eyledim.'(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Parlak Fıkralar.

(2) bk. İmam Ahmed, Ebu Ya´lâ ve Taberânî.

(3) Müslim.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...