Peygamber Efendimiz'in (asm.) velayet yönünü nasıl anlamalıyız? Onun hayatının çekirdek oluşunun tasavvufi yönü nedir? Miraç Risalesi'nde velayet ile nübüvvet arasında kurulan ilişkiye de değinir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet; insanın kendi kabiliyeti, gayreti, kesbi ve ibadeti ile Allah’a yakınlaşması ve O’nun rızasını kazanmasıdır.

Velayet kesbîdir; yani kişinin kendi iradesi ile kullukta ilerlemesidir. İnsan, iradesini Allah‘a kul olma yolunda azami olarak kullanırsa, Allah da ona velayet yollarını açar. Bu velayet yollarında az da olsa insan iradesinin payı vardır. İnsan iradesini bu yolda kullanmadığı sürece, Allah ona bu velayet yollarını açmaz.

Risalet ise tamamen vehbîdir. Yani insanın gayret ve kesbi ile elde edeceği bir mertebe ve makam değildir. Ama Allah risalet ve nübüvvet makamını hikmetli olarak ihsan eder. Elbette bu makamı vermede liyakat ölçüleri de vardır. İşte velayette azamî gayret gösterenler içinden, Allah dilediklerine nübüvvet ve risalet bahşetmiştir. İşte bu açıdan Allah Resulü'nün (asm) kuvve-i velayeti nübüvvetine bir başlangıç olmuştur. Allah, Resulü'nün (asm) velayetteki azimetine mükâfat olarak ona nübüvvet ihsan etmiştir, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...