Peygamber Efendimizin miraçta Cenab-Hakk'ı görmesi hangi makamda (isim, sıfat, şen, zat) olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in miraçtaki rü’yet hadisesi, İslam alimleri arasında ihtilaflı bir konudur. Ama büyük çoğunluğa göre ayet ve hadislerin de işareti ile Zati bir tecelli ile görünmek şeklindedir. Diğer alimlerin itirazı ihata noktasındandır.

Yani Allah ezeli ve ebedi olduğu için, fani ve kayıtlı olan bir insanın ihata ile onu idrak etmesi mümkün değildir, diyorlar ki, bu kati ve su götürmez bir tespittir. Bazıları bu tespite dayanarak ya da dünya gözü ile görmenin imkansızlığına binaen rü’yeti tamamı ile inkar ediyorlar.

Halbuki Miraç ve ondaki rü’yet hadisesi, dünyaya taalluk eden bir mesele değildir. Miracın sadece isra kısmı dünyaya bakıyor, geri kalan büyük bir kısmı ahirete bakar. Diğer bir kısmı var ki, rü’yet kısmıdır, bu uhrevi alemlere bile bakmıyor, çok kudsi bir makamdır. Bu tasnifi bilmeyenler, hükümleri biribirine karıştırıyorlar.

Peygamber Efendimiz (asm) kafa gözü ile Allah’ın Zatını bizatihi görmüştür. Bu görmenin keyfiyeti ise bizce meçhuldür. Yani tarifi yapılamaz, ancak yaşanınca anlaşılır. Nitekim cennette bu görme nimetine, mevkisine göre herkes mazhar olacaktır. Var olan her şey görülür prensibi Ehl-i Sünnet kelamcılarının mühim bir kaidesidir.

Bu konun detayı Miraç Risalesi'nden takip edilebilir.

Mesela Birinci Meyvede geçen şu cümleye bakalım:

"Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek..."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Dördüncü Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...