Peygamberimize hitap nasıl olmalıdır? Üstadımız bazı yerlerde "Muhammed-i Arabi" diyor; ayette ise, "Peygamberle, birbirinizle konuştuğunuz gibi konuşmayın." diyor, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir." (Hucurat, 49/2)

Hz. Peygamber (asm) Allah katında öyle yüce bir mevkidedir ki, ona yapılan bir saygısızlık, küfür sayılıp bütün iyi amelleri iptal ettirir. Zira ona gösterilen saygısızlık, kendisini vazifelendiren Allah’a râci olur. Hâlbuki başka birine yapılan saygısızlık hakkında böyle bir hüküm verilmemiştir.

"Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya işte Allah, içindeki takvâyı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, mâkul davranmayan kimselerdir."(Hucurat, 49/3 ve 4)

Risale-i Nurlardaki hitaplarda, âyete mugayir bir hususiyet yoktur. Muhammed-i Arabî (asm) ifadesinin sonundaki salâvat o hürmeti takdim ediyor. Risale-i Nurlarda geçen ifadeler ekseriyetle şu şekildedir:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Ahmed-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere ayete zıt bir hitap şekli yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami

Risale-i Nur'da kullanılan hiçbir kelime sıfat boşuna kullanılmamıştır.
Manaya göre Edebiyat ve Belagat kaideleri açısından muhakkat bir hikmetle yerleştirilmiştir.
Muhammedi Arabi (a.s.v.) tabiri ile Peygamber Efendimizin Arap olaması nazara veriliyor ki Efendimizin Beşeri yönüne bakıyor. Yani Efendimizin Zatını ifade ederken bizzat ismini ve ırkını söylüyor ki insanlar arasından bir insan olan Hz. Muhammed'i kast ediyor.
Bazen de bu mana için Muhammedi Haşimi kullanılıyor. Efendimizin kabilesinin ismi veriliyor ki Haşimoğullarından olan bir fert bir şahıs manası kast ediliyor.
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm tabiri ile Peygamber Efendimizin sıfatı ifade ediliyor ki, zatından ziyade makamına ve mertebesine bakıyor.
Bu iki ifadenin kullanıldığı yerleri dikkatle incelersek bu manada kullanıldığını ve Belagat açısından ne derece yerinde olduğunu görürüz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...