Peygamberimizin (a.s.m.) Üstadımız Said Nursi'ye işaret ettiği hadisleri var mı? Varsa nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Hadisi şerifleriyle Ahir zamanın dehşetli hallerini beliğane ifade etmişlerdir. Bazı hususların açık ve net bir şekilde ifade edilmemesi hikmet gereğidir. Çünkü hikmet iktiza eder ki, hakikatler perde altında bir derece tesettürlü olsun. Ta Ebu Cehil'lerle, Ebu Bekir ruhlular birbirinden tefrik edilip ayrılsın. İşte Resulullah ahirzamanda ehli küfre karşı mücahede edecek zatı nuranileri Hadis-i Şerifleriyle belağatlı bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu zatların faaliyetlerinden, kimler oldukları, nur-u imanla bilinir.

Aşağıda Risale-i Nur eserlerinde geçen mevzuyla alakalı bazı Hadis-i Şerifler bizlere bu hususta bir kanaat vermektedir:

1. "El ulemau veresetul enbiya"
"Alimler peygamberlerin varisleridirler."

2."Eşeddul belai alal enbiyai sümmel evliyai"
"En şiddetli belalar, evvela Peygamberlere sonra Allahın sevgili kulları mesabesindeki evliyalara gelir."

3."Esseidu seidun fi batni ümmihi"
"Said odur ki, annesinin karnında iken Said ola..."

4. "İnnallahe yeb'esu lihazihil ümmeti ala re'si külli mieti senetin men yüceddidu leha dineha"
"Her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor."

Bediüzzaman Hazretlerinin, yukarıdaki Hadis-i Şeriflere mazhar olduğu kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...