Block title
Block content

Peygamberimizin, nübüvvetten sonra gelen (gaybi haber olmayan) mucizeleri hangileridir? Mektubat'ta okudum ama, bu kısmı tam anlayamadım...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucize, insanları aciz bırakıp, teslime mecbur eden, Allah’ın peygamberlere bahşettiği harika ve olağanüstü  hadiseler ve olaylar demektir. Mucizeler, peygamberlerden başka hiçbir kimsede görülmez. Allah peygamberlerini diğer insanlardan ayırmak ve seçkin olduğunu göstermek ve elçisi olduğunu beyan etmek için mucizeleri yaratıyor. Yoksa, mucizesiz bir peygamber, davasını insanlara ispat edip gösteremez. Bu sebeple her peygamberin mucize göstermesi bir adet-i İlahi hükmüne geçmiştir, inkarı kabil değildir.

Mucizeler ana hatları ile üç sınıftır.

Birincisi, Manevi (akli) Mucize: Bunun en büyük ve mükemmel örneği Kur'an-ı Mucizi'l-Beyan'dır. Bu mucize ebedi olarak devam eder, bir an ve zaman ile kayıtlı değildir. Kur'an’ın mucize olduğunu belagat alimleri kati deliller ile ispat etmişlerdir. Üstad Hazretleri de Yirmi Beşinci Söz'de bu meseleyi kati olarak izah ve ispat etmiştir.

İkincisi, Hissi (maddi) Mucize: Bu mucizeler zaman ve zemin ile kayıtlı ve sürekliliği olmayan maddi mucizelerdir. Bu mucizeler ekseri olarak ihtiyaç anında ya da bir zaruri durumdan sonra vuku bulur. Bu çeşit mucizeler Peygamberimiz (asm)'in hayatında çokça vuku bulmuştur. Hadis alimleri kati bir tahkik neticesinde bine yakın mucize rivayet etmişlerdir. Mesela, şakkı kamer, Miraç, parmaklarından suyun akması, az yemek ile çokların doyması gibi,.. bine yakın hissi ve maddi mucizeler kati bir silsile ile günümüze aktarılmıştır.

Üçüncüsü, Haberi Mucize: Bu da Peygamber Efendimiz (asm)'in gayba dair hadisleridir. Geleceğe dair bir takım ihbarlarıdır. Mesela ahir zaman ve kıyamete dair gaybi ihbarlar ve buna benzer bir çok hadisler buna örnek olarak gösterilebilir.

Özet olarak, Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek bedeni vefat ettikten sonra, iki mucizesi baki kalmıştır. Bunlardan birisi Kur’an-ı Kerim, diğeri ise istikbale veya kevniyata dair gaybi haberleridir. Bunun dışındaki mucizeler hissi olduğu için, o anda olup bitmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...