Peygamberler neden insanlar arasından seçilmişlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin cevabını Üstâdımız, hülasa olarak bir paragrafta şöyle izâh etmektedir:

"Peygamberimiz (a.s.m.) mu'cizâtından ve hasâisinden başka, ef'âl ve ahvâl ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi, âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekviniyesine münkad ve mutî olmuş, o da soğuk çeker, elem çeker ve hâkezâ. Her bir ahvâl ve etvârında hârikulâde bir vaziyet verilmemiş, tâ ki ümmetine ef'âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer, her etvârında hârikulâde olsa idi, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvâliyle 'rahmete'n-li'l-âlemîn' olamazdı."(1)

Resulullah Efendimiz (asm) mu’cizelerinin ve kendine has bazı hallerinin dışında, normal bir insan gibi yaşamıştır. Çünkü; peygamberlerin gönderiliş sebebi, insanlara her açıdan rehberlik yapmaktır. İnsanüstü bir varlık olmasının hiçbir faydası olamazdı. Zira insanlar onu numune-i imtisal alamayacaktı. Peygamberler hem hareketleriyle, hem konuşmalarıyla, hem insanlar ile olan münasebetleri ve hem de hâdiseler karşısındaki tavır ve davranışlarıyla insanlara imam ve rehber olmak için gönderilmişlerdir. Elbette ki, insan cinsinden olmaları zarurîdir.

Peygamber Efendimiz (asm) nasıl manevî bakımdan çok azametli ve büyük bir makama sahip ise, aynı şekilde insanlığa her noktada model ve rehber olabilecek beşerî ve insanî yöne de sahiptir. O da bizim gibi yer, içer, evlenir, ticaret yapar, hastalanır, savaşır, pazarlık yapar vs...

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...