Block title
Block content

"ر 'lâm'ın kardeşidir. Fakat ebced hesabıyla ر iki yüz, 'lâm' otuzdur. Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. Hem ر telaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız altı defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

- R harfi, “Lâm”ın kardeşidir: Çünkü ikisi de (ğunnesiz) idğam harflerindedir. “LR” olarak bilinir.
 

- Fakat ebced hesabında, R’nin değeri: 200; Lam’ın değeri ise 30’dur.


- Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür.
Yani: R’nin ebced değeri olan 200, yaklaşık Lam’ın değeri olan 30’un altı katıdır. Matematik değer itibariyle Lam’dan 6 kat yukarı çıktığı için tekrar sayısı 6 kat aşağı düşmüştür. (200: 6 =33x6(198)’dır. Yani: “R” harfi ayette yalnız 6 defa tekrar edilmiştir. Halbuki, R’nın kardeşi olan “Lam” ise  kırk iki (42) defa tekrarlanmıştır ki, bu sayı, 6’nın yedi katıdır. Yani, R harfi ebced değeri itibariyle Lam harfinden 6 derece yukarı çıktığı için, tekrar sayısında ondan 6-7 derece aşağı düşmüştür.

Bununla beraber, “R” harfinin yalnız 6 defa tekrarlanmasının bir diğer hikmeti ise, onun telaffuz esnasında tekerrür/tekrar etmesidir. Yani okunurken “R” harfi, “ER.R.R” şeklinde şeddeli harf gibi bir ağırlığının olmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...