"Rabbânî ve Rahmânî nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan bin bir esmâ-i İlâhiyenin hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfât-ı Sübhâniyenin nihayetsiz tecellîleriyle, o yedi muhit ve kudsî sıfatların madeni..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fiil isme, isim sıfata, sıfat şuunata, şuunatta Zat-ı Akdes’e dayanır. Evet kainattaki bütün güzellik ve mükemmellikler Allah’ın isimlerinden kaynayıp geliyor. İsimlerin arkasında ise Allah’ın yedi külli sıfatı hükmediyor. Yedi külli sıfatın memba ve kaynağı ise, Allah’ın sonsuz şuunatıdır, yani mahiyetini bilemediğimiz İlahi kabiliyet ve istidatlardır. Bu İlahi istidatların dayandığı en son ve en mükemmel merci ve kaynak ise, Allah’ın mukaddes ve münezzeh olan zat-ı akdesidir.

Kainattaki bütün mükemmellik ve güzellikler, Allah’ın zat-ı akdesinin sonsuz cemal ve kemalinden süzülüp gelen, bir rivayete göre yetmiş bin perdeden geçerek gelmiş zayıf gölgelerdirler.

Kitap, yazmak fiiline, yazmak fiili yazar ismine (unvanına), yazar ismi yazarlığın yapılabilmesi için gerekli olan görmek, işitmek, konuşmak, hayatlı olmak, ilim ve kudret sahibi olmak gibi sıfatları iktiza ediyor. Bu sıfatlar da yazarlık şuunatını yani kabiliyetini iktiza ediyor. Sıfatlar olup kabiliyet olmasa yine o mükemmel kitap ortaya çıkamaz. Şuunat yani kabiliyet de mükemmel bir şahsa ve zata işaret ediyor.

Kainat bir kitap, isimler bu kitabın yazma unvanlarıdır. Mesela bu kitapta rızık sayfası Rezzak unvanı ile yazılırken, şifa sayfası Şafi ismi ile yazılmıştır. Görmek, işitmek, konuşmak, hayatlı olmak, ilim, irade ve kudret sahibi olmak gibi sıfatlar da bu isim unvanlarının arkasındaki gerçek aktör ve icraatçılardır. Yani bütün kitabı bizzat yazan bu yedi sıfattır.

Bu yedi sıfat da gücünü ve becerisini İlahi şuunat da denilen İlahi kabiliyetlerden alıyorlar. Doktorluk kabiliyeti olmadan doktorluk yapmak mümkün değildir. Görmek, işitmek, konuşmak, hayatlı olmak, ilim, irade ve kudret gibi sıfatlar, bu İlahi kabiliyetler olmadan isimleri meydana getiremezler denilebilir. Tabi bütün bu silsilelerin hepsinin ana ve asıl kaynağı sonsuz cemal ve kemal sahibi olan Allah’ın zat-ı akdesidir. Bu isim, sıfat ve şuunatı Zat-ı Akdes’ten ayrı ve bağımsız olarak düşünemeyiz.

Her bir silsile bir önceki silsileyi hem izah hem de ispat ediyor. Yani eser fiile, fiil isme, isim sıfata, sıfat şuunata, şuunatta Zat-ı Akdes’e işaret edip ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Eser fiile, fiil isme, isim sifata, sifat suunata, suunatta Zat- i Akdese isaret ettigini cok güzel örnekle izah etmisiniz. Cok güzel izah olmus. Allah razi olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...