Rabbisine müracaat ve muavenet ve ittifak ihtiyacı, nasıl anlamalıyız? Rabbe müracaat etmekte bir eksiklik mi yapmaktayız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, icraatını sebepler perdesi ile ortaya koyuyor. Sebeplere müracaat etmeyene neticeyi vermiyor.

Allah'a müracaat etmek iki şekildedir. Birincisi, kişinin ellerini açıp sözlü bir şekilde Allah'tan istemesidir. Bir çiftçi bu şekilde Allah'a yalvarmakla tarlasında ürün beklese, meyvesini alamayacaktır. Birisi çiftçiyi bu halde görse ve ona: "Kardeşim Allah'a yalvarıyorsun ama tarlaya da tohumunu da ek" derse, bu uyarı ifadesi; Allah'tan başkasına yalvarmanın veya Allah'a iltica etmenin yetersiz olduğu anlamına mı gelecektir. Elbette ki hayır. Tam tersine, Allah'a nasıl yalvarması gerektiğini ifade eden bir uyarı cümlesidir. Zira Allah'a yalvarmanın ikinci şekli, hem lisanı hal ve hem de lisanı kal iledir.

İşte diğer cemaat ve tarikat mensubu kardeşlerimizle birlikte hareket etmek ve onlarlar manevi birliğimizi sağlamlaştırmak, Allah'ın yardımının gelmesine sebeptir. Zira Allah'ın yardımı cemaat üzeredir, birlik üzeredir. İhtilaf ve rekabet, Allah'ın inayet ve rahmetinin uzaklaşmasına sebeptir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...