Block title
Block content

"Râbian: Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih vazifesine başladılar. Hâmisen:.." Bu cümleleri izah eder misiniz? Aralarındaki fark nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Râbian: Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih vazifesine başladılar."(1)

Allah’ın her bir ismi, cevherlerle dolu bir hazine gibidir. İnsana takılan maddi ve manevi cihazlar ve duygular ise bu cevherlerin ve definenin anahtarı ve açıcısı gibidir. İnsan bu cihazlar sayesinde o isim içindeki mana cevherlerini tartar ve anlar. Tartıp ve anladıktan sonra, kulluğun gereği olan tenzih ve takdis ve medih vazifesini yapmaya başlar.

Tenzih ve medih insanın iki önemli kulluk vazifesidir. Tenzih, Allah’ı eksik ve kusurlu hallerden takdis etmek, medih ise vermiş olduğu nimet ve ikramlara şükretmektir.

Burada, insanın manevi cihazlarının hepsinin ayrı manayı anlamada mahir olduğu vurgulanıyor. Yani insanın cihazca ne kadar cami bir mahiyete sahip olduğuna işaret ediliyor.

Hâmisen: Mistar-ı kader üstünde kalem-i kudret ile yazılan mektubat-ı Rabbaniyeyi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar.(2)

Kaderin plan ve programı üzerine hareket eden ve Allah’ın kudreti ile yazılan kainat kitabının üzerindeki manalarını ve yazılarını okumaya başlayıp, tefekkür ile Allah’ın isim ve sıfatlarını sena etmeye başladılar.

Burada ise tefekkür ve tefekkür neticesinde sena manası hakimdir. Yani insan, akıl noktasından ne denli kapsamlı ve geniş mahiyete sahip olduğuna işaret ediliyor.

(1) bk. Nur'un İlk Kapısı, Onuncu Ders

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...