"Râbian: Hem Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek lâzımgelir ki..." Bu paragrafta Kur'an'ın; ümmet-i Muhammed ordusunun mukaddes kumandanı olarak tarif edilmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Râbian: Hem Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek lâzımgelir ki; Benî Âdem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmet-i Muhammediyenin (A.S.M.) mukaddes kumandanı olan Kur'an, bilmüşahede kuvvetli kanunlarıyla, esâslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu, iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizâm verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddî-mânevî teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını tâlim ve kalblerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir, âza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde;.."

"... Çünki şu mes'elenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an Kelâmullah olmazsa; arştan düşse, orta yerde kalamaz. Belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabûl etmek lâzımgelir."

"Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin..."(1)

Kur’an, başta sahabeler olmak üzere, bütün müçtehidlerin, bütün mücedditlerin, evliya ve asfiyanın ve bütün mü’minlerin kumandanıdır. Yani, bütün bu zevat onun emriyle hareket eder ve onun yasaklarına hassasiyetle uyarlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...